Studievoorwaarden

Voor jouw zekerheid maakt Laudius graag goede afspraken met jou.

1. Aanmelding
Je kunt je inschrijven voor een cursus via onze website www.laudius.be. Na aanmelding ontvang je een bevestiging van je inschrijving. Door je in te schrijven verklaar je je akkoord met de studievoorwaarden en ga je met Laudius een studieovereenkomst aan.

2. Studiebegin
Met de ontvangst van je lesmateriaal begint de cursus alsmede de proefperiode. Bepalend voor wijzigingen in de overeenkomst is de dag waarop de schriftelijke aankondiging is binnengekomen bij Laudius.

3. Cursusgeld
Onze cursussen worden in maandelijkse eenheden aangeboden. Betaling van het cursusgeld in maandtermijnen is daarom gebruikelijk. Betaling van het complete lesgeld ineens is echter ook mogelijk en levert je een voordeel op van minimaal 11%.  

4. Studiemateriaal
Binnen België en Nederland ontvang je alle studiematerialen vrij van portokosten. Voor cursisten die vanuit het buitenland (België of Nederland) studeren geldt dat het complete lesgeld en inschrijfgeld vooraf voldaan dient te worden, alvorens de cursus wordt toegezonden. De cursist behoudt het recht om het cursusmateriaal tijdens de proefperiode te retourneren waarbij het betaalde lesgeld en inschrijfgeld wordt terugbetaald. De extra verzendkosten voor het versturen naar het buitenland worden aan de cursist doorberekend. Het door Laudius aan jou geleverde studiemateriaal mag je, in welke vorm dan ook, niet aan derden verder reiken. Niet kosteloos of tegen vergoeding.

5. Persoonlijke begeleiding van je docent op afstand (als je daarvoor kiest)
Gedurende de gehele cursusduur word je vakkundig en individueel begeleid door je persoonlijke docent. Hoe je met hem of haar in contact komt, wordt na inschrijving per e-mail medegedeeld.

6. Kan ik langer over een cursus doen?
Je mag gerust langer over een cursus doen dan de aangegeven normale cursusduur. Als je kiest voor begeleiding van een persoonlijke docent, dan heb je tot maar liefst 3 jaar na ontvangst van je  cursusmateriaal de mogelijkheid om huiswerk ter correctie in te sturen en vragen te stellen aan de docent.

7. Verlenging van je studiebegeleiding mogelijk
Na afloop van de gebruikelijke studiebegeleiding voor een periode van 3 jaar, (als je hiervoor kiest) kun je een verlenging van deze periode met opnieuw 3 jaar aanvragen via info@laudius.be. De kosten voor een verlenging van 3 jaar zijn €100,-.

8. Correctie van je huiswerk (als je kiest voor een cursus met hulp van een docent)
Bij de meeste lessen vind je huiswerkopgaven om in te zenden. Je huiswerk stuur je naar je persoonlijke leraar, die binnen 10 dagen het huiswerk corrigeert en van een waarderingscijfer voorzien naar je terugzendt. Het online insturen van huiswerk via de digitale leeromgeving is zonder extra kosten. Portokosten voor heen- en  terugzendingen van huiswerk per post zijn voor rekening van de cursist.

9. Officieel Erkend diploma, Officieel Laudius-diploma, Getuigschrift
Veel van onze cursussen kun je afsluiten met een examen voor een landelijk officieel erkend diploma. Kijk op www.laudius.be bij de cursus van je keuze onder het kopje "Examen en Diploma".

Bij de meeste cursussen kun je thuis een open boek examen afleggen voor het officiële Laudius-diploma. Schrijf hiervoor direct (met veel voordeel!) in voor de cursusvariant “+ Hulp docent + Examen”. Je kunt de cursus gewoon in jouw eigen tempo afronden en daarna aangeven wanneer je het examen wil afleggen (maandelijks mogelijk). Als je achteraf inschrijft voor een open boek examen (mogelijk bij de andere cursusvarianten) dan bedraagt het examengeld € 69,90 (elders vanaf € 125,-).

Als je kiest voor een cursusvariant “+ Hulp docent” dan kun je huiswerk ter correctie insturen. Heb je alle huiswerkopdrachten ingestuurd en hiervoor een voldoende beoordeling behaald (minimaal een 5,5)? Dan kun je het waardevolle Getuigschrift aanvragen. Je ontvangt dit fraaie document na betaling van € 28,50 thuis.

10. Recht van opzegging
Opzegging is niet mogelijk voor cursussen met een studieduur van 6 maanden of korter en/of cursussen die als zelfstudie (zonder hulp van een docent) worden gevolgd. Voor alle andere cursussen geldt dat wanneer je 6 weken voor afloop van het eerste half jaar je cursus opzegt je maximaal 6 maanden verschuldigd bent. Zeg je de cursus na 6 maanden op dan geldt een opzegtermijn van 3 maanden vanaf de datum van opzegging. Voorbeeld: Wanneer je per 20 januari 2017 bent gestart met een cursus en je zegt de cursus per 8 april 2017 op dan dien je in totaal 6 maanden te betalen.

Zeg je de cursus na de eerste 6 maanden op dan ben je in totaal 9 maanden lesgeld verschuldigd. Voorbeeld: Je bent gestart met de cursus per 20 januari 2017 en je zegt de cursus per 10 september 2017 op dan ben je het lesgeld verschuldigd van de maanden januari tot en met december. De opzegging is enkel geldig als het verschuldigde cursusgeld tot aan de datum van opzegging is voldaan en gaat in op de datum dat Laudius je aangetekende opzegbrief heeft ontvangen. Eventueel teveel vooruitbetaald lesgeld wordt aan je terugbetaald. Eventuele korting op het normale lesgeld vervalt, zodat de verrekening plaatsvindt op basis van het normale cursusgeld. Het retourneren van de lessen of ander studiemateriaal of het niet meer inzenden van huiswerk heeft geen invloed op het verschuldigde cursusgeld.

11. Je bepaalt het tempo
Heb je eens een periode geen tijd voor je cursus, dan hoef je de overeenkomst niet te beëindigen. Je gaat verder met studeren wanneer je dat uitkomt (zie § 5, Kan ik langer over een cursus doen?).

12. Zekerheid van niet veranderend lesgeld
Het actuele lesgeld vind je op onze website en in de studiebrochure. Je lesgeld blijft gedurende de looptijd van de cursus gelijk. Als de cursist niet aan de overeengekomen betalingsverplichting voldoet, kan Laudius de toezending van het cursusmateriaal en eventuele studiebegeleiding onderbreken tot de betalingsachterstand is ingelopen. Bovendien zal toegang tot de digitale leeromgeving niet meer mogelijk zijn. Indien Laudius een incassoprocedure start, wordt onmiddellijk het totale lesgeld en inschrijfgeld (inclusief nog niet gefactureerde termijnen) opeisbaar. Het te incasseren bedrag wordt verhoogd met incassokosten, conform de Wet Incassokosten. Na betaling van het lesgeld en inschrijfgeld worden lessen weer verstuurd en kan de cursist weer gebruikmaken van de studiebegeleiding. Opzegging is na overdracht aan het incassobureau niet meer mogelijk.

13. Persoonlijke gegevens
Wij verzekeren je dat je persoonlijke gegevens uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van je thuisstudie. Deze registratie is aangemeld bij College Bescherming Persoonsgegevens, onder nummer m1499086. Het kan zijn dat je actuele aanbiedingen krijgt van Laudius, al dan niet in samenwerking met andere aanbieders. Wil je verder geen informatie over actuele aanbiedingen, dan kun je daartegen elk moment schriftelijk bezwaar indienen bij Laudius.

14. Klantenservice
Laudius doet er alles aan om je studie vlot en probleemloos te laten verlopen. Mocht je desondanks een klacht hebben dan verzoeken wij je deze schriftelijk te melden aan Laudius, Postbus 10112, 3680 Maaseik. Laudius zal er alles aan doen om je klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te verhelpen. Een eventuele aansprakelijkheid van Laudius zal nooit hoger zijn dan het door je betaalde lesgeld en inschrijfgeld.

15. Nog vragen?
Bel 03/226 29 09 of stuur een e-mail naar: info@laudius.be.